Home - Biografie - Doelgroepen - Strategie en Campagne - Invloeden op politici - Verkiezingen - Sociale media gebruik - Volgers - Voordelen en nadelen

Voor- en nadelen

Er kleven een hoop voordelen en nadelen aan het gebruik van sociale media. Het is vaak maar net hoe je er zelf gebruik van maakt. Als dit goed lukt en je hebt er een goede strategie voor, kan het gebruik van sociale media een heel groot voordeel zijn. Dit is ook wat er bij Obama is gebeurd. Hij heeft op zo'n goede manier gebruik gemaakt van sociale media, dat het hem heeft geholpen bij het worden van president in de verkiezingen van 2008.

Voordelen

Met behulp van sociale media kan de politiek dichter bij de mensen komen te staan. Er zijn tegenwoordig veel klachten dat dit niet zo is, maar sociale media zouden hier een grote verandering in kunnen brengen. Mensen maken steeds vaker gebruik van sociale media, dan dat ze bijvoorbeeld naar de krant grijpen. Politici zijn tegenwoordig nog steeds te vinden op straat met flyers en kranten, maar steeds minder kiezers voelen zich hiertoe aangetrokken. Zij openen veel vaker hun Hyves, Twitter of Facebook pagina, dan dat ze een krant openen. Sociale media zijn daarnaast ook een goede manier om je ideeën snel te laten weten aan het grote publiek.

Traditionele media ten opzichte van sociale media

Door het gebruik van sociale media kunnen politici ook meer experimenteren met strategieën. Via sociale media gaat dit veel gemakkelijker en sneller dan via traditionele media. Daarnaast kost sociale media helemaal niks, terwijl er voor traditionele media wel betaald moet worden. Ook kunnen berichten via sociale media veel sneller verspreid worden dan berichten via traditionele media en kunnen er ook meer berichten binnen korte tijd verspreid worden.

Online stemmen

Door het ontstaan van sociale media, zou er de mogelijkheid kunnen komen dat je online je stem uit brengt. Omdat een groot deel van de mensen toch wel ieder dag even op internet zit, zullen er meer mensen gaan stemmen als zij dit online kunnen doen.

Reclame

Via sociale media zoals Twitter kan je ook makkelijk doorverwijzen naar andere sites, zoals een eigen blog. Ook kun je als bedrijf, organisatie, of in het geval van Obama als politici, heel makkelijk een speciale pagina aanmaken op bijvoorbeeld Hyves en/of Facebook. Mensen kunnen hier heel makkelijk lid van worden en zo ook heel gemakkelijk informatie ontvangen zonder dat daar al te veel moeite voor gedaan moet worden. Wel moet er op gelet worden dat de reclame niet storend werkt. Een advertentie op een sociale media site hoeft niet door iedere gebruiker even gewaardeerd te worden. Dit komt mede doordat mensen die aan het surfen zijn op Hyves en Facebook niet snel op een advertentie klikken die niet relevant is aan het onderwerp waar ze naar op zoek zijn.

Nadelen

Het grootste nadeel van het gebruik van sociale media is dat mensen, dus ook politici, zich online vaak anders voordoen dan in het echt. Sociale media vormen een vals beeld van de realiteit. Op internet kun je veel beweren, maar zie dit in de realiteit ook maar waar te maken. Via sociale media is het zeer gemakkelijk om snel verschillende ideeën aan te kondigen, maar het duurt vaak erg lang voordat deze ideeën zich in de realiteit ook hebben ontwikkeld en worden uitgevoerd.
Daarnaast kunnen politici op internet ook meer zeggen dan dat ze in het echt zouden zeggen. Door het gebruik van sociale media heb je langer de tijd om na te denken wat je wilt zeggen. Wat Barack Obama erg goed heeft gedaan in zijn campagnes via internet en zijn gebruik van social media, is dat hij het erg op zichzelf heeft betrokken. Hij antwoordde zelf op reacties van mensen en kwam zelf in contact met deze mensen. Het kan dus ook een groot voordeel zijn, als je maar de goede tactieken gebruikt en interessant blijft voor de mensen door vaak dingen te posten.

Politici zijn vaak rond de verkiezingen heel actief op sociale media. Ze doen er alles aan om de verkiezingen te winnen, maar het gevaar van sociale media is dat deze 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zijn. Ook na de verkiezingen zullen politici zichzelf op deze sociale media moeten blijven bewijzen. Als ze dit niet doen, kunnen ze kiezers verliezen en dit is natuurlijk niet handig voor volgende verkiezingen. De kiezers die ze hebben, moeten ze zien vast te houden. Een oplossing hiervoor zou een team vrijwilligers kunnen zijn die de sociale media updaten, maar het samenstellen van zo’n team is vaak lastig, omdat het belangrijk is dat je de juiste mensen uit te kiest die veel van sociale media weten.
Het gebruik van sociale media kan dus voordelen geven, maar het moet wel consequent gebruikt worden. Wanneer dit gebeurt kan het bij de kiezers zorgen voor een soort verbintenis; ze voelen zich meer betrokken met de politici doordat zij met hen kunnen praten en meningen kunnen geven. Dit moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren, anders krijg je juist het tegenovergestelde.

Gevaren

Een gevaar van sociale media is dat er van alles op gezet kan worden. Zonder dat je echt er bij stilstaat kunnen er zomaar dingen op komen te staan die er eigenlijk niet op moeten staan. Er moet dus bij elk bericht op Facebook, Twitter, Hyves etc. nagedacht worden of het er wel op mag en of het wel reëel is. Elk bericht dat je online zet, zal door een bepaald aantal mensen gelezen worden, die dit bericht ook weer kunnen doorsturen. Als je er dan achter komt dat het bericht eigenlijk niet goed is, is het heel lastig om dit van het internet af te halen. Het wordt al heel snel verspreid, waardoor je het originele bericht vele kopieën heeft gekregen en het dus niet helpt om alleen het originele bericht te verwijderen.
Naast het gevaar van verkeerde berichten op sociale media zetten, heeft het posten van berichten op sociale media ook het gevaar dat deze berichten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. De toon achter een bericht is lastig te achterhalen. Er kan snel ophef ontstaan over een bericht dat verkeerd geïnterpreteerd wordt en dit kan uitgroeien tot een grote discussie. Het is dan vrij lastig deze discussie in de juiste banen te leiden en de eigenlijke bedoeling van het bericht uit te leggen.
Alles wat je op sociale media zet, kan dus tegen je gebruikt worden. Zeker als politicus zijnde. Politici zullen veel mensen tegen zich hebben die het niet met ze eens zijn en zullen dus van elk klein foutje een groot probleem maken en proberen die politici onderuit te halen. Het is dus belangrijk om als politicus alleen belangrijke en gemeende informatie op internet te zetten; informatie waar zij zelf achter staan.
Naast dat berichten niet alleen negatief opgevat kunnen worden, kan het ook totaal de andere kant op gaan. Als je als politicus veel ideeën vrijgeeft via sociale media, bestaat de kans dat anderen die ideeën gaan gebruiken voor eigen doeleinden. Dit wil je als politicus natuurlijk niet hebben. Ook met positieve berichten over ideeën moet dus opgelet worden dat deze pas geplaatst worden op het moment dat de ideeën ook daadwerkelijk in uitvoering zijn. Anders bestaat er de kans dat andere politici de ideeën uit gaan werken en het als hun idee gaan presenteren.

Duidelijke boodschap

Als politicus is het belangrijk dat je je politieke standpunt duidelijk maakt. Het mooiste is om dit via een slogan te doen; dit is kort maar krachtig. Zo ook de slogan van Obama: “Yes we can”. Sociale media geven een goede mogelijkheid om de kloof tussen de burger en de politiek kleiner te maken, maar dan moet dit wel goed gebruikt worden. Er moet nuttige informatie gegeven worden en niet zomaar allemaal gebeurtenissen uit het persoonlijke leven. Aan een onduidelijke boodschap hebben kiezers niks. Zij willen zekerheid en duidelijke informatie. Het is niet slim om als politicus zomaar ‘te twitteren om te twitteren’. Ja, tuurlijk is het goed om veel tweets te hebben en heel veel volgers te hebben, maar als er geen nuttige informatie wordt verspreid via Twitter, heb je er als politicus alsnog niks aan.
Het doel van het gebruik van sociale media is om dichter bij je publiek te komen en binnen te komen bij het grote publiek. Dit kun je alleen bereiken door goede informatie te delen via Twitter en andere sociale media. Het publiek heeft er niks aan om te weten wat een politicus heeft gegeten die dag. Wat ook een valkuil is van sociale media, zijn de discussies tussen politici via sociale media. Tuurlijk mag je als politicus je mening geven, en een discussie aangaan met een andere politicus, maar dit kan beter niet via sociale media. Kiezers willen een politicus kunnen vertrouwen en willen zich op hun gemak kunnen voelen. Wil een politicus dit bereiken, dan moet hij/zij er voor zorgen dat deze zich via sociale media vooral richt op de kiezers, in plaats van zich op andere politici te richten. Richten politici zich op de kiezers dan kan dit voor een groot verschil zorgen, doen ze het op een goede manier dan kunnen zij een grote groep kiezers voor zich winnen. Het is maar net hoe ze het aanpakken.

Wat vaak onderschat wordt, is de omgang met sociale media. Een onwennigheid van de omgang met de sociale media kan tot gevolg hebben dat je als politicus niet meer serieus genomen wordt. Je wilt als politicus sterk overkomen, maar als je niet weet hoe je moet sociale media om moet gaan, kan dit als zwak gezien worden. En dit wil je zeker niet als politicus. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je gebruik moet maken van sociale media, voordat je het heel erg groot gaat maken. Voordat Obama begon met zijn campagnes via sociale media werd er eigenlijk nog maar weinig gebruik gemaakt van sociale media door de politici. In ieder geval niet om campagnes te promoten of andere dingen die met de politiek te maken hadden via social media duidelijk te maken. Politici waren bang voor de gevaren en eigenlijk hebben ze daar groot gelijk in gehad. Toch heeft Obama hen hun ongelijk bewezen en is door sociale media grootser geworden dan iemand ooit had kunnen denken. Er zitten dus voordelen en nadelen aan sociale media, Obama heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de voordelen misschien wel groter zijn dan de nadelen. Want mede door deze sociale media is hij iedereen voorbij gelopen en wel president van de Verenigde Staten geworden in 2008. Waarschijnlijk gaan in de toekomst politici een stuk meer gebruik maken van sociale media.

Conclusie: Sociale media, goed of slecht?

Er zijn veel voordelen aan sociale media, maar toch ook een aantal nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat berichten via sociale media verspreiden een stuk makkelijker en sneller gaat. Ook is het gewoon gratis, waardoor je sneller naar sociale media zal grijpen dan naar oude media. In het kort: sociale media zijn dus een makkelijke manier om mensen te overtuigen van jou ideeën.
Nadelen zijn er genoeg, maar als je goed oplet met wat je op deze sociale media zet, vallen de meeste van deze nadelen wel weg. Het is dus belangrijk dat je als (onder andere) politici goed weet hoe de sociale media werken en hoe je deze het beste kunt gebruiken. Als je dit goed doet, kun je vooral veel voordelen zien in sociale media, en zal je weinig last hebben van de nadelen.


Terug naar boven